Công nghệ Chăm sóc dệt may và Vệ sinh phòng sạch

Với tầm quan trọng ngày càng tăng của Công nghiệp 4.0, số hóa, an toàn, bảo mật, chăm sóc dệt may và phòng sạch đã trở thành các thành phần thiết yếu. Các sự kiện của Messe Frankfurt đã làm nổi bật sự đổi mới mới nhất của ngành trong các lĩnh vực chính, tạo ra nền tảng lý tưởng để thảo luận với các đối tác kinh doanh và khách hàng. Với Texcare International ở Frankfurt, Texcare Asia ở Thượng Hải và các hội nghị khác nhau diễn ra dưới thương hiệu Texcare Forum, Messe Frankfurt đã có mặt ở các thị trường chiến lược về chăm sóc dệt may, trong khi hội chợ chuyên gia Cleanzone tập trung vào các công nghệ vệ sinh và phòng sạch.

Các sự kiện sắp diễn ra

MF Vietnam JSC sử dụng cookie để cung cấp cho Quý vị dịch vụ của chúng tôi, Quý Vị đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Thêm thông tin