Công nghệ Môi trường

Sự khan hiếm ngày càng tăng của nhiên liệu hóa thạch, nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày càng tăng, tiếp cận với nước sạch, xử lý chất thải và tái chế là tất cả những thách thức lớn mà thế giới phải đối mặt trong tương lai. Những thách thức này cũng đang tạo ra những cơ hội mới trong các thị trường này trên toàn thế giới. Thế giới cần những công nghệ thông minh và những công ty sáng tạo. Eco Expo Asia là một ví dụ về các nền tảng chúng tôi cung cấp trên toàn thế giới để thúc đẩy trao đổi trong thị trường đang phát triển về công nghệ môi trường.

Các sự kiện sắp diễn ra

MF Vietnam JSC sử dụng cookie để cung cấp cho Quý vị dịch vụ của chúng tôi, Quý Vị đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Thêm thông tin