Công nghệ xây dựng

Số hóa, mạng, an toàn và bảo mật là một vài những vấn đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Messe Frankfurt có 26 sự kiện ở Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ nhằm giải quyết các chủ đề này và đưa ra các giải pháp chính. Họ cung cấp các nền tảng tương tác sáng tạo để quản lý tòa nhà hiệu quả, kết nối mạng thông minh, bảo mật nguồn cung, thiết kế và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên khan hiếm, cụ thể là năng lượng và nước. Hai sự kiện hàng đầu quốc tế ISH và Light + Building được đặc biệt quan tâm ở đây.

Các sự kiện sắp diễn ra

MF Vietnam JSC sử dụng cookie để cung cấp cho Quý vị dịch vụ của chúng tôi, Quý Vị đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Thêm thông tin