Điều khoản về quyền riêng tư

Tất cả tài liệu, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, hình động và video cũng như bố cục của chúng đều được bảo vệ bởi bản quyền của Messe Frankfurt GmbH hoặc các bên thứ ba và các luật bảo vệ khác. Nội dung của các dịch vụ trực tuyến này không được sao chép, phổ biến, thay đổi hoặc cung cấp cho bên thứ ba cho mục đích thương mại. Bất kỳ việc sử dụng trái phép, sao chép hoặc chuyển nội dung cá nhân hoặc trang web hoàn chỉnh đều không được phép và sẽ bị truy tố theo hình phạt cũng như luật dân sự.

Những dịch vụ trực tuyến này đã được tập hợp với sự cẩn trọng cao nhất. Thuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ dữ liệu thiếu chính xác hay chưa hoàn chỉnh nào. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho những tổn thất từ việc sử dụng trực tiếp hay gián tiếp thông tin trên trang web nay sẽ bị loại trừ Should you find errors or incorrect links, we would be pleased to hear of these by e-mail to info@vietnam.messefrankfurt.com

MF Vietnam JSC sử dụng cookie để cung cấp cho Quý vị dịch vụ của chúng tôi, Quý Vị đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Thêm thông tin